Terug naar overzicht

PostNL instellen voor labels genereren

PostNL verzending configuratie

  1. Voor elk account dient PostNL los ingesteld te worden. Op deze manier kunt u meerdere PostNL accounts voor verschillende accounts gebruiken, en per account bepalen of PostNL als verzendservice gebruikt mag worden;
  2. Om gebruikt te kunnen maken van de PostNL verzendservice moeten alle bedrijfsgegevens ingevuld zijn. Alleen op deze manier kan een afzender worden doorgegeven aan PostNL. Dit is erg belangrijk voor geweigerde zendingen of zendingen die niet afgeleverd kunnen worden.
  3. Het is mogelijk om voor een account meerdere verzendservices zoals PostNL en DHL tegelijk in te stellen. U kunt bij de orders zelf kiezen voor welke service u een label wilt genereren.
  4. Voor het genereren van DHL verzendlabels is een gebruiker login voor PostNL Business nodig.

Configuratie velden PostNL verzending

Bij accountbeheer is het mogelijk om accounts te bewerken. Tijdens het bewerken van een account kan een externe gekoppelde dienst zoals PostNL worden geactiveerd.

In dit scherm dienen alle velden te worden ingevuld om de verbinding met de dienst tot stand te brengen.

API Key / API Sleutel

Via de PostNL bedrijven omgeving en het pad " Mijn Account > API beheren " zijn de API sleutels te beheren. Let op er wordt hier onderscheid gemaakt tussen sandbox (test) sleutel en de productie sleutel. De productie sleutel is nodig om via de UpsiteManager PostNL te kunnen gebruiken.

Customer number / Klantnummer

Via de PostNL bedrijven omgeving en het pad " Mijn Account > API beheren > Klantgegevens " is het klantnummer te bekijken.

Customer code / Klantcode

Via de PostNL bedrijven omgeving en het pad " Mijn Account > API beheren > Klantgegevens " is de klantcode te bekijken. De klantcode wordt gebruikt in de verzendlabel tracking code (barcode). De PostNL tracking code start met 3S en daarna de klantcode. Dus als de klant code bijvoorbeeld GLMS is, dan zullen de tracking codes als volgt starten: 3SGLMS met daarna de barcode serie cijfers.