Terug naar overzicht

Amazon account toevoegen

Installatie

In het account overzicht kunt u middels de knop " Add account " een nieuwe koppeling met uw bestaande marktplaats of webshop realiseren.

Daar is het mogelijk om Amazon te kiezen. Na het kiezen zult u direct worden doorgeleid naar de Amazon website om daar in te loggen en de te koppelen marktplaats te kiezen.

Let op


Elk land heeft bij Amazon een eigen marktplaats, daarom dient u voor elk land een apart account aan te maken. Dit heeft voor rapportage, verzendkosten/prijsbepaling per land veel voordelen.

In het volgende scherm, na het kiezen van de marktplaats, is de nodige informatie voor u al ingevuld. Dit zijn de gegevens nodig om de koppeling met de UpsiteManager te realiseren. Deze hoeven dus niet aangepast of onthouden te worden. Deze stap is eenvoudig af te ronden door de knop " next " te drukken.

Als laatste stap hoeft u alleen nog de overeenkomst voor data deling te accepteren door op de knop " next " te drukken. Dan kan de uitwisseling van gegevens tussen Amazon en UpsiteManager tot stand worden gebracht.

Let op


Zoals de aanvraag tot koppeling is gedaan. Kan deze ook weer verwijderd worden. Deze koppeling kan het beste via de UpsiteManager worden opgezegd, zodat deze zonder problemen verloopt.